Sağlıkta E-Dönüşüm

No Gravatar

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta e-dönüşüm projesi kapsamında düzenlediği Sağlık-Net entegrasyon eğitimlerine 29 Temmuz 2008 tarihinde katıldım.
Sağlık bakım hizmet kalitesi yükselterek hasta memnuniyetini sağlamak,sağlık kurumlarının kaliteli,etkili ve verimli işletmelere haline gelmelerini sağlamak olan ve bütün sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsam içerisine alan bilgi iletişim platformu “Sağlık-Net” olarak adlandırılıyor.
Bu platformun oluşturulabilmesi ve e-sağlık dönüşümü için gerekli birçok çalışma başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş. Bunlardan biri Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, yani sağlıkla ilgili tüm kurum ve kuruluşların bilişim altyapılarındaki veriler için ortak bir dili kullanmalarını sağlayacak olan bir sözlük, terminoloji birliği oluşturan standartlar.
Sağlık sisteminin izlenebilir,ölçülebilir ve daha kolay yönetilebilir bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan, kodlama ve sınıflama sistemlerini bir araya getiren “Sağlık Kodlama Referans Sunucusu”  adı verilen referans bir sistem de oluşturulmuş bu sayede kurumlar,doktor bilgi bankası,uzmanlık alan kodları,ilaç kodları ve klinik branş kodları gibi bilgiler sisteme kaydediliyor ve bu sayede sağlık kurumları ile ortak ve tek bir dil ve veritabanı oluşturulması sağlanıyor.
Bir başka gelişme de bütün vatandaşların Elektronik Sağlık Kaydı veri tabanı oluşturulmakta. Bu sayede doğum-ölüm,bebek-çocuk,kadın sağlığı,bulaşıcı hastalıklar gibi birçok bilgiye çok çabuk ulaşmak mümkün olacak. Tabi bu bilgiler şu aşamada sadece yetkili kurumlarca ulaşılabilen bilgiler olacak.
Gelecek haftalarda bu eğitimde gerçekleştirdiğimiz röpörtajları da yakında sizlerle paylaşacağım.

About Cagdas Kaval